Kumo Kumori 曇り雲

Núria Cintero  06/05/21 10/06/21

Kumo Kumori mostra, des d’un llenguatge artístic, l’univers arquitectònic de Núria Cintero. En aquesta exposició, les
estructures es presenten des d’una perspectiva serena, minimitzant elements superflus i simplificant les
composicions. Per suavitzar les línies dures i allunyar-se dels codis propis del dibuix tècnic l’artista ha optat per una
gamma cromàtica que evoca un món infantil de llaminadures. D’aquesta manera, fàbriques i edificis industrials són
banyats per un núvol de color rosa que els fa més propers, més comestibles